Plumlovská přehrada

Mostkovická-Stichovická

Plumlovská přehrada

Graficke pismenko Plumlovská přehrada se nachází na říčce Hloučele, asi 5 km od města Prostějova. Je jednou z našich nejstarších přehrad. Hlavním smyslem tohoto vodního díla, byla snaha snížit povodňové škody, zlepšit průtok a možnost nouzového zásobení města vodou.

 
Graficke pismenko Přehradní nádrž byla budována v letech 1913-14, následně v letech 1921-32. Na stavbě tehdy pracovali i dělníci z Itálie a dokonce váleční zajatci. Vodní dílo vzniklo na ploše dvou původních středověkých rybníků. Větší se jmenoval Zlechov, podle něhož byl pojmenován i hotel, který se dnes bohužel nachází v dezolátním stavu a stále čeká na svoji opravu. Při nízkém stavu hladiny, je možné vidět původní starou hráz tohoto rybníka (dnes již upravenou). Menší nesl název Stichovský a stával u něj mlýn.
 
Graficke pismenko V letech 2010-14 proběhla velká rekonstrukce celého díla a jeho přítoků. Přehrada je totiž závislá především na vodě z Podhradského rybníka v Plumlově, který rozhoduje o průtočnosti a kvalitě vody z hlavního toku, Hloučely. Celková revitalizace tohoto unikátního projektu vedená Povodím Moravy patřila k nejnáročnějším projektům dnešní doby – např. oprava hráze přehrady přišla na 136 mil.Kč, kdy na návodním límci bylo např. použito 70 000 tun lomového kamene, či přibylo 970 štěrkopískových pilířů k celkovému zpevnění. Zároveň bylo odtěženo na 230 000 kubíků bahna. V přední části nádrže slouží filtrovací mokřad. V budoucnu se připravuje kolem břehu cyklostezka a zlepšení okolních možností k rekreaci.
 
Graficke pismenko Rekonstrukce tak dává další životnost přehrady na minimálních 50 let. Hráz pak po provedené opravě dokáže převést až desetitisíciletou kontrolní povodňovou vlnu.
 
Graficke pismenko Při rekonstrukci byl proveden archeologický průzkum, který zlokalizoval např. středověkou cestu, mlýn s osídlením ve 14.stol.. Dno Plumlovské přehrady po odtěžení usazenin vydalo např. kamenné nástroje, sekery a sekeromlaty, zlomky keramiky, textilní keramiky, závaží z tkalcovských stavů, přesleny a další. V lokalitě u Vrbiček našli archeologové nedotčené pravěké osídlení. To zde začalo fungovat 5000 let př. n. l. v době kultury s lineární keramikou a končilo ve starší době železné kulturou platěnickou 800 let př. n.l..
 
Graficke pismenko Rekonstrukce též změnila některé údaje – rozloha přehrady nyní činí 74 ha, objem nádrže má 5,45 mil. m3, objem neovladatelného ochraného prostoru činí 0,85 mil. m3. Bezpečnostní přeliv je boční, nehrazený. Při max.hladině činí výpusť 133,5 m3/s. Sypaná hráz je v koruně dlouhá 469,5 m a široká 6m, výška hráze nade dnem činí 17 m. Kóta koruny hráze je 278,63 m n.m..
 
Graficke pismenko Přehrada slouží převážně k rybolovu a rekreačnímu vyžití obyvatel blízkého města.

Text: historie
17.6. 2006 - Ivo Rozehnal - zdroj informací - místní tisk, infotabule, web Povodí Moravy / 2010-14