tvrz Syslov

u Sovínek

Popis tvrziště

Graficke pismenko Výrazné tvrziště zaujalo západní konec široké ostrožny, na níž možná původně stávalo starší hradiště. Od pokračující ostrožny je areál bývalé tvrze oddělen širokým šíjovým příkopem s částečně dochovaným venkovním valem. Na severní straně byla zřejmě tvrz chráněna parkánem, po němž zbyl jen úzký srovnaný prostor ve svahu, který by ale mohl být i pozůstatkem zasypaného bočního příkopu. Jádro pahorku, na němž stávala tvrz, dnes nevykazuje žádné zbytky staveb či zdiva a je navíc poškozeno mladšími zemními úpravami.

Text: historie
28.1. 2006 - © Z. Fišera (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005)