tvrz Syslov

u Sovínek

Historie

Graficke pismenko Písemné prameny dokládají, že v prostoru Sovínek fungovala ve 14. století dvě samostatná zboží. První vlastnili páni ze Zvířetic a druhé k roku 1360 Petr Bartoš z Dubnice. Není však jisté, zda v této době již Syslov existoval, nebo zda byl založen až někdy po roce 1390 za Krabiců z Veitmile. Roku 1446 se v Sovínkách výslovně připomíná tvrz v majetku Mikuláše Krabice z Veitmile, dnes však není jasné, zda je možné ji ztotožnit se Syslovem, či zda se jedná o panské sídlo přímo v prostoru vsi. Další historické zprávy již chybí a lze jen předpokládat, že tvrz Syslov zanikla nejpozději v průběhu 16. století.

Text: historie
28.1. 2006 - © Z. Fišera (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005)