tvrz Syslov

u Sovínek
Tvrziště po blíže neznámém sídle založeném ve 14. století snad rodem Krabiců z Veitmile, zřejmě v místech staršího hradiště. Tvrz zanikla v průběhu 16. stol., v současné době dochován šíjový příkop s valem a pahorek po tvrzi.
Hlavní obrázek místa
Pohled přes šíjový příkop na čelní stranu tvrziště
© Filip Matoušek 11/2005
Graficke pismenko Ves Sovínky se nachází v severozápadní sousedství Bezna, 10 km jihozápadně od Mladé Boleslavi. Tvrziště zvané Syslov pak zaujímá konec ostrožny nad údolím a silnicí směřující na Boreč. Protože přední část ostrožny je tvořena polem, je nejlepší jej zprava obejít po cestě vycházející ze severní části Sovínek a stáčející se k západu. Poté se stačí vrátit asi 100 metrů jižním směrem ke zdaleka viditelnému elektrickému vedení, které přímo prochází lokalitou.
Filip Matoušek, 28.1. 2006

  historie

  Historie
  Písemné prameny dokládají, že v prostoru Sovínek fungovala ve 14. století dvě samostatná zboží. První vlastnili páni ze Zvířetic a druhé k roku 1360 Petr Bartoš z Dubnice. Není však jisté, zda v této době již Syslov existoval, nebo zda byl založen až někdy po roce 1390 za Krabiců z Veitmile. Roku 1446 se v Sovínkách výslovně připomíná tvrz v majetku Mikuláše Krabice z Veitmile, dnes však není jasné, zda je možné ji ztotožnit se Syslovem, či zda

  © Z. Fišera (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 28.1. 2006
  Popis tvrziště
  Výrazné tvrziště zaujalo západní konec široké ostrožny, na níž možná původně stávalo starší hradiště. Od pokračující ostrožny je areál bývalé tvrze oddělen širokým šíjovým příkopem s částečně dochovaným venkovním valem. Na severní straně byla zřejmě tvrz chráněna parkánem, po němž zbyl jen úzký srovnaný prostor ve svahu, který by ale mohl být i pozůstatkem zasypaného bočního příkopu. Jádro pahorku, na němž stávala tvrz, dnes nevykazuje žádné

  © Z. Fišera (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 28.1. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mladá Boleslav  (MB)
  Sovínky