Moje místa 0

Historie zámku

Graficke pismenko Zámek vznikl přestavbou a úpravami z původní gotické tvrze, která nepochybně stálá již v roce 1443, kdy statek vlastnil Bohuslav Bohuš z Otěšic a jeho potomci vlastnili statek až do roku 1591. Protože k rozšíření tvrze na charakter zámku došlo nejspíše koncem 15. stol., nebo začátkem 16. stol., lze za zakladatele zámku považovat právě potomky Bohuslav Bohuše z Otěšic. Později se majitelé střídali. A v roce 1718 statek koupil Jan Antonín Losy z  Losinthalu a připojil jej k tachovskému panství. I když tak význam tohoto sídla významně klesl, byl přesto zámek v roce 1763 v rozsahu střechy, fasád a prvního patra barokně upravován. Poslední soukromý vlastník byl podnikatel Eduard Werner. Po válce byl zámek využíván jako administrativní budova místního zemědělského družstva. V letech 1984-1985 prošel rekonstrukcí a dnes je sídlem soukromé zemědělské společnosti.

Text: historie
8.6. 2006 - L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl, [A-J], Argo, 1997)

tianDe Praha

Obec Částkov leží při okresní silnici II/198 spojující města Tachov a Přimdu. Dnes je tato silnice i dálničním přivaděčem pro Tachov. Vlastní budova zámku stojí přibližně uprostřed obce, obklopena hospodářskými budovami, východně od místního kostela sv. Anny, který snadno najdete na malé návsi. Ješ…
turistické - L.P.

Popis zámku

Základ zámku je tvořen původní tvrzí o rozměrech 12 x 8 m o síle zdi až 1,5 m, jež byla založena v 15. stol. případně již dříve. Pravděpodobně někdy na přelomu 15. a 16. stol. došlo k rozšíření tvrze nejprve o jižní trakt a později i na východní straně. Původní tvrz tak tvoří severozápadní nároží to…
historie - L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl, [A-J], Argo, 1997)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu