Historie zámku

Graficke pismenko Zámek vznikl přestavbou a úpravami z původní gotické tvrze, která nepochybně stálá již v roce 1443, kdy statek vlastnil Bohuslav Bohuš z Otěšic a jeho potomci vlastnili statek až do roku 1591. Protože k rozšíření tvrze na charakter zámku došlo nejspíše koncem 15. stol., nebo začátkem 16. stol., lze za zakladatele zámku považovat právě potomky Bohuslav Bohuše z Otěšic. Později se majitelé střídali. A v roce 1718 statek koupil Jan Antonín Losy z  Losinthalu a připojil jej k tachovskému panství. I když tak význam tohoto sídla významně klesl, byl přesto zámek v roce 1763 v rozsahu střechy, fasád a prvního patra barokně upravován. Poslední soukromý vlastník byl podnikatel Eduard Werner. Po válce byl zámek využíván jako administrativní budova místního zemědělského družstva. V letech 1984-1985 prošel rekonstrukcí a dnes je sídlem soukromé zemědělské společnosti.

Text: historie
8.6. 2006 - L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl, [A-J], Argo, 1997)

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182