Popis a historie štoly

Graficke pismenko První zmínky o dobývání vápence jsou z konce 18. století. Nejprve byly k těžbě využívány mělké jámy. Když byly povrchové zásoby vápence vyčerpány, byly hloubeny šachty ze stávajících jam. Předpokládá se, že právě roku 1889 došlo k vyražení štoly nejprve v délce asi 70 m k ložisku vápence a později ke vzniku rozsáhlého systému štol. Dnes zmapovaný systém chodeb prokazuje tři patra, nejvyšší délky 100 m, střední navazující na vstupní štolu 600 m a  dolní má délku asi 400 m. V tomto vícepatrovém vápencovém lomu probíhala těžba čočky krystalického vápence až do roku 1910, kdy byla ukončena. Hlavní štola je poměrně prostorná, ojediněle i se zachovaným důlním zařízením. Důl byl v restituci navrácen Kolowratům.

Text: historie
6.6. 2006 - L.P.