Graficke pismenko Reliéfní zbytky tvrze, pojmenované po zaniklé vsi Otěhřiby, leží 750 m severo-severozápadně od konce obce Daskabát a zároveň jen 100 m jižně od dálnice Olomouc - Hranice. Přesně 2,15 km východně od něj se nachází další tvrziště, nazvané podle dnešní obce Daskabát. Je to však jen novodobý název, neboť obec vznikla až v 16.století. Situace obou tvrzišť a jejich přiřazení k zázemí a historickým pramenům je dosud nejasná.

 
Graficke pismenko Tvrz ve své původní podobě měla podobu dvojdílného jádra, či spíše jádra a menšího předhradí, obtočeného příkopem a snad i valem. Západní díl (označený jako jádro) byl větší, podle údajů uváděných M.Plačkem měl rozměry 30 x 18 m. Menší východní díl (označený jako předhradí) měl velikost asi 25 x 14 m. Odděloval je od sebe menší příkop, přibližně 7 m široký. Okolo obou dílů pak obíhal příkop o šířce 12 m a vnější val nebyl zjištěn ani výzkumem (V.Hašek).
 
Graficke pismenko V současné době se z tvrze zachoval podlouhlý pahorek na okraji pole a nad potokem, který teče v těchto místech podél dálnice. Pahorek je skrytý ve skupině stromů a keřů a díky nim je místo zdaleka viditelné, ovšem v období vegetace také prostupné spíše v předklonu.
 
Graficke pismenko Výška pahorku je dosud okolo 4 metrů, ovšem jeho rozměry se zdají poněkud menší než uváděná čísla a navíc jako větší se jeví východní část. Také rozdělení na dvě zmiňované části naznačuje jen nepatrné projmutí, takže pahorek působí jednodílným dojmem. V jeho východní části jsou patrné dvě výrazné prohlubně, snad po původní zástavbě. V okolním rovinatém terénu je také zřejmé, že pahorek musel být nasypán a řadíme ho tak k typu motte.
 
Graficke pismenko Okružní příkop je dnes zcela zaniklý a přesto že nebyl výzkumem zjištěn vnější val, dá se předpokládat a u podobných míst je obvyklý. Jeho náznak také jakoby vytváří hrana pole na jihovýchodě, díky tomu pak projmutí vytváří dojem části příkopu. Je to však spíše jen shoda náhod vzniklá pozdějším zemědělským využíváním okolí. Vzhledem k blízkosti potůčku také můžeme říct, že příkopy byly jistě napájeny vodou z něj a zvyšovala se tak obranyschopnost tvrze, v rovinatém terénu jinak velmi zranitelné.

Text: turistické
5.6. 2006 - Roman Řezáč