Graficke pismenko Tvrziště se nachází asi 600 m severovýchodně od konce obce Daskabát, zároveň asi 150 m severně od dálnice z Olomouce směrem na Hranice, téměř na okraji částečně vykáceného lesa. Dodnes se zachoval poměrně výrazný reliéf, i když částečně již setřelý. Ten je porostlý vysokými smrky a nízkou zelení, ovšem východní polovina, ta méně zachovalá, díky vykácení konce lesa začíná pomalu zarůstat křovím.

 
Graficke pismenko Tvrziště má okrouhlý, poměrně pravidelný tvar. V okolním rovinatém terénu byla tvrz z hlediska možného útoku snadno ohrozitelná, přírodou není chráněna na žádné straně. Její obranu tak zajišťoval příkop s vnějším valem. Útržky toho valu jsou patrné na severu a především na západní straně, kde jeho několikametrový úsek má oproti vnějšímu terénu výšku až 1 m. Šířka příkopu poměrně značně kolísá a  to okolo 10 m. Je to jistě způsobeno jeho zanesením a erozí tvrziště. Největší hloubku má na západní polovině, především v místech zachovaného valu a to asi 1.5 m oproti koruně valu. Nejmíň hluboký je pak na opačné, tedy východní straně, kde vzhledem k vnějšímu terénu je asi jen 0.5 m hluboký.
 
Graficke pismenko Centrální pahorek byl jistě částečně nasypán, i když jeho výška dnes není nějak výrazná a i při vzniku tvrze nebyla pravděpodobně o moc vyšší. Oproti dnu příkopu je jádro asi 2 m vysoké. Má okrouhlý tvar, o průměru asi 15 – 20 m a lemuje ho znatelná hrázka, a to především na jihu a západu. Částečně mimo střed je vyvýšený terén s pravidelnou hlubokou prohlubní uprostřed a další prohlubeň je západně od ní. Vzhledem k mnoha podobným „zákopům“ v okolí se dá předpokládat, že jde o novodobější, snad válečné pozůstatky a s původní situací jistě nesouvisejí. Navíc se výkop nejeví ani jako archeologická sonda. Každopádně výzkum tvrze v minulých letech přinesl zjištění dřevěné stavby o rozměrech 8 x 8 m. Taky se uvažovalo o tom, že centrální pahorek byl menší a zmíněná hrázka která lemuje jeho okraj je pozůstatek mezilehlého valu a vytvářela tak směrem k jádru další příkop. Tento názor však autorovi při pohledu na tvrziště jako pravděpodobný nepřipadá, zvlášť když hrázka okolo jádra je poměrně úzká a velmi nízká a jako mezilehlý val se nejeví i proto, že je nepravděpodobné, aby vnitřní příkop zanikl a vnější se zachoval ve slušné hloubce. Obráceně by to bylo pravděpodobnější.
 
Graficke pismenko Zajímavý zůstává i název tvrziště, tedy Daskabát, a to po blízké stejnojmenné obci, která vznikla až v 16.století, tedy v době kdy tvrz byla jistě pustá a nemohla s ní souviset. Tvrz tak patřila pravděpodobně k jiné, dnes zaniklé vsi neznámého jména a nebo i k zaniklé vsi Otěhřiby, po nichž se naopak nazývá jiné tvrziště, které je vzdálené necelé 2 km západně. Přiřazení obou tvrzí k zázemí a k historickým zmínkám je tedy dosud nejasné.

Text: historie
5.6. 2006 - Roman Řezáč