Historie kopřivnického Fojtství

Graficke pismenko O dědičném kopřivnickém fojtství se dozvídáme poprvé z písemné zprávy z roku 1567, kdy byl fojtem jistý Bartoloměj. O celkovém postavení kopřivnického fojta nás informuje urbář hukvaldského panství z roku 1581.

 
Graficke pismenko V roce 1695 se nedaleko fojtství, na stráni Bílé hory u Váňova kamene, konal velký tábor vzbouřených sedláků z třiceti vesnic hukvaldského panství. Povstání mělo úspěch neboť se sedláků zastal i císař Leopold I.
 
Graficke pismenko Již k roku 1708 se připomíná kopřivnický fojt Jura (Jiří) Šustala. K roku 1722 je jako fojt uveden Jiří Kubík. Do trvalého majetku rodiny Šustalů se kopřivnické fojtství dostalo v roce 1755, kdy ho koupil Tomáš Šustala z Drnholce za 540 říšských zlatých od Jury Kubíka. V roce 1790 převzal fojtství jeho syn Jakub Šustala. Pro svou zámožnost byl zván „Fojt velký“ a ještě před převzetím fojtství budovu výrazně přestavěl.
 
Graficke pismenko Roku 1810 přebírá fojtství za odstupné 2 000 zlatých nejstarší syn Ignác. Jeho nejstarší syn Jan převzal fojtství v roce 1834. Pro svůj bohatý plnovous byl Jan zván „Fusáč“.
 
Graficke pismenko Jeho mladší brat Ignác Šustala se narodil 7. 12. 1822. Stal se nejvýznamější osobou celé Šustalovy rodiny a je zván zakladatelem kopřivnického průmyslu.
 
Graficke pismenko Ignác Šustala zemřel 29. ledna 1891 ve Vídni raněn mrtvicí při jednání o zakcionizování firmy vídenským kapitálem. Jeho tělo bylo převezeno do Kopřivnice a pochováno v dochované rodinné hrobce na starém hřbitově, jen několik kroků od fojtství.
 
Graficke pismenko Poté se fojtství vystřídalo v rukou několika rodin. Poslední z nich, rodině Randýskově objekt fojtství patřil až do 70. let 20. století, kdy byl objekt prodán podniku TATRA.
 
Graficke pismenko V roce 1956 byla opravena mansardová střecha budovy a renovována Šustalova dílna. V 70. létech 20. století byla u příležitosti 70. výročí výroby automobilů budova fojtství celkově renovována. Po řadě jednání bylo rozhodnuto fojtství přebudovat a renovovat pro účely muzea. Renovátorské práce odstartovaly v roce 1978. Hlavní tíhu zodpovědnosti za nové muzeum přebrala automobilka TATRA. Zdárný úspěch rekonstrukce je možno obdivovat dodnes. Od podniku TATRA fojtství v roce 2005 vykoupilo město Kopřivnice.

Text: historie
14.6. 2006 - Jan P. Štěpánek, texty J. Tichánka