Tvrz asi z přelomu 14. a 15. stol. za husitství zanikla. Novou renes. tvrz založil v letech 1556–1563 Jan Sekerka. Po r. 1623 zpustla, r. 1680 se uvádí jako rozbořená. Jezuity byla přestavěna na barokní trojkřídlý zámek a podobu již nezměnila. Nyní v soukromém vlastnictví a rekonstrukci.
Hlavní obrázek místa
Zámek v Odolena Vodě po částečné rekonstrukci v roce 2017
© Pavel Vítek 01/2018
Graficke pismenko Odolena Voda leží 18 km severně od Prahy. Jako ves se prvně připomíná r. 1352, kdy patřila kapitule sv. Víta na Pražském hradě, která ji vlastnila až do počátku husitských válek. Po r. 1419 Odolenu Vodu zabralo Staré Město pražské. Roku 1547 však v souvislosti s účastí na povstání proti Ferdinandovi I. ves ztratilo a ta byla prodána Fabiánovi, Janovi a Benešovi Sekerkům ze Sedčic. Sekerkové se kolem r. 1556 rozdělili o majetek a Odolenu Vodu získal Jan. Po jeho smrti ji držel synovec Ladislav, pro jehož účast ve stavovském povstání v letech 1618–1620 byla Odolena Voda konfiskována a r. 1623 prodána Lobkovicům. Od nich ji r. 1671 koupila jezuitská ...
4.6. 2006

  historie

  Ves Odolena Voda, dříve též Vodolina Voda, Odolena Vodis či prostě Odolka či Vodolka byla založena poměrně záhy. Lokalita osídlená již od mladší doby kamenné je situována v malé nadmořské výšce a má mírné klima. První zápis však pochází až z roku 1352, a to ze zápisu o majetku kapituly při sv. Vítu na Pražském hradě. Zápisy hovoří o kostelu sv. Klimenta, faráři či vikáři. Roku 1374 je pak zmiňován Jan Laclík z Odoleny Vody, rytíř. Existence

  Richard Kodym/J. Ulovec/M. Rykl: Tvrz a zámek Odolena Voda ,1997, 16.4. 2014

  Časová osa

  1352
  První zápis o tvrzi ze zápisu o majetku kapituly při sv. Vítu na Pražském hradě.
  1374
  Je zmiňován rytíř Jan Laclík z Odoleny Vody
  po roce 1547
  Po povstání měšťanů proti Ferdinandovi I. Habsburkému byl majetek Starého Města zkonfiskován a stal se na krátkou dobu královským majetkem, posléze byl pak prodán za 750 kop českých grošů Sekerkům ze Sedčic. Odolena Voda byla nejprve ve společném držení Fabiána, Jana a Beneše Sekerků společně s Lobkovicemi, Mlékojedy a Neratovicemi.
  1622
  Byl celý majetek zkonfiskován a ihned prodán Polyxeně z Lobkowicz za 9 000 zlatých.
  1656
  Došlo k rozdělení majetku.
  1671
  Syn Polyxeny Václav z Lobkowicz směnil Odolenu Vodu a Červenou Lhotu za vesnici Ctiněves s jezuitskou kolejí.
  1773
  Po zrušení jezuitského řádu je majetek převeden na studijní fond, prameny v této době tvrz nezmiňují, poněvadž hrála pouze podřadnou roli obytného objektu pro poplužní dvůr.
  1811
  Přešel majetek panství do rukou náboženského fondu a ten ho dále pronajímal.
  1816
  Byl nájemce August z Ledebouru, který ves i se sousedními Břežany roku 1820 odkoupil.
  1823
  Koupil majetek Jan ze Somssich
  1828
  Koupil majetek Matyáš Friedrich z Riesse. Jeho syn Adolf pak držel statek až do konce 19. století, kdy ho odprodal Hospodářské kreditní bance.
  1910
  Hospodářská kreditní banka odprodala statek Ferdinandu Blochovi–Bauerovi. Tomu patřil až do 2. světové války, kdy byl přiřazena k majetku německého státu. Po válce byl nakrátko vrácen rodině Blochů, ale následně znárodněn a přičleněn ke Státnímu statku Ďáblice.
  1967
  Došlo k vytvoření Státního statku Odolena Voda. Objekt tvrze byl využíván k bytovým čelům, postupně zchátral.
  po roce 1989
  Po revoluci byl spekulativně odprodán firmě Kenvelo, zbylí obyvatelé vystěhováni a objekt dále chátral.
  2006
  Zakoupil objekt pan Kodym, který ho postupně rekonstruje.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Praha-východ  (PH)
  Odolena Voda