Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Historie zámku

Graficke pismenko Historie tvrzí v Březovicích není zcela objasněna. Z literárních pramenů vyplývá, že místní vladykové se v 15. stol. nazývali Kroměšínové z Březovic a byli husitskými hejtmany. Dále jsou zmiňováni Příbkové z Otoslavic, kteří zde sídlili v 16. stol., kdy je poprvé přípomínána místní tvrz v roce 1543 a na konci 16. stol. je připomínána tvrz hořejší "znova postavená" a stará či dolejší tvrz. Dolní pravděpodobně starší tvrz Příbkové prodali v r. 1608 a horní, pravděpodobně mladší tvrz prodali v roce 1653. Horní tvrz se s největší pravděpodobností dochovala ve zdivu dnešního zámečku. Starší tvrz snad z 15. stol. se nedochovala. Předpokládá se že stávala jižněji blíže říčky Novohradka. Někdy je za její pozůstatek považován sklípek při dolním okraji svahu pod dnešním zámkem.

Text: historie
14.5. 2006 - L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl, [A-J], Argo, 1997)