Graficke pismenko Nasavrky patřily k hradu Strádovu, z něhož bylo sídlo panství přeneseno do městečka někdy v průběhu 15. stol. Tvrz je poprvé připomínána v r. 1545, kdy byla v držení Magdalény a Mikuláše Běškovce z Běškovic. V roce 1585 koupil panství Jan Kekula ze Stradonic. Po jeho smrti se jeho žena znovu provdala za Václava Zárubu z Hustířan. V té době, někdy okolo roku 1600, došlo také k úpravě tvrze na renesanční zámek. Roku 1622 byl statek konfiskován a  prodán císařskému důstojníkovi Františkovi de Couriers. Později získali panství Schönfeldové. Za Schönfeldů bylo panství výrazně rozšířeno. Dcera Josefa Františka ze Schönfeldu se provdala za Jana Adama z Auersperka. V té době již zámek nesloužil jako rodinné sídlo a také byl v minulosti poškozen požárem, proto roku 1757 nechal Jan Adam zámek upravit a zřídil v něm správu panství. V roce 1849 po zrušení roboty byla správa panství přemístěna do Slatiňan a zámek sloužil potřebám nově zřízeného Okresního soudu a Berního úřadu. V roce 1931 se majitelem zámku stal Charitativní spolek sv. Kláry z Prahy. Při stavebních úpravách byl ve druhém patře přistavěn balkónek do zahrady a také bylo upozorněno na části zdiva po staré tvrzi. Roku 1939 koupila zámek Lidová záložna se sídlem v Hodoníně. Později byl zámek využíván zčásti k bydlení a zčásti zde byly provozovány služby. Od roku 1987 zde sídlila Krajská správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Již v té době bylo započato s opravami. K rekonstrukci zámku do jeho dnešní podoby však došlo až po roce 1990. Dnes je zámek v majetku města Nasavrky.

Text: historie
13.5. 2006 - L.P. (Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, 2. díl, [K-R], Argo, 2000)