Graficke pismenko Jednolodní kostel s obdélným pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky a s hranolovou věží na severní straně, na jižní straně lodi s podélnou sakristií, s lomeným profilovaným gotickým portálem.

 
Graficke pismenko Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou, upravovanou v 2. polovině 18. stol. a přetaženou mramorováním. Upravená žebra sbíhají na pilastry. Loď je plochostropá, s kruchtou na dvou sloupech, křížově podklenutou. Sakristie je v podvěží sklenuta jedním polem křížové žebrové klenby, žebra se opírají o konzoly s lidskými obličeji.

Text: popis
5.10. 2012 - E. Horáková podle Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978