Graficke pismenko Stavba je gotická, vystavěna ve 14. století. První přestavby proběhly v letech 1552-1562. V roce 1698 byla přistavěna barokní kaple Panny Marie Bolestné. Kaple byla vystavěna na místě, kde stávala starší kaple. V roce 1863 byla přistavěna na severní straně kaple sv. Cyrila a Metoděje. V roce 1875 byly započaty přestavby interiérů. Vnitřní část chrámu byla regotizována, vnější žebra byly otesány a vyrovnány. Přestavbu zaznamenal i novogotický portál z roku 1671. V roce 1890 bylo pobořeno gotické klenutí sakristie a na místo něho byla zřízena oratoř. Další rozsáhlé přestavby proběhly v letech 1896-1898, kostel byl celkově rekonstruován a regotizován.

 
Graficke pismenko Trojlodní budova s obdélnými prostorami sakristie a oratoří po stranách. Stěny kostela spolu s okny jsou přestavěny v novogotickém stylu. Okna v presbytáři mají gotické ostění a okno v ose presbytáře mají i původní kružbu. V presbytáři je původní gotická křížová klenba uzavřená paprsčitě. Na západní straně lodi je renesanční kruchta na třech arkádách. Kostel byl v roce 1922 vymalován paní M. Urbanovou. Zařízení: barokní z 18. století. Hlavní oltář rokokový z let 1773-1779, tabernáklový a je tepán z postříbřené mědi podle vzoru oltáře Mariazellského. Kazatelna je barokní a pochází z roku 1732. Dva boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně. V kapli sv. Cyrila a Metoděje je pseudobarokní oltář z roku 1877. Protější oltář v kapli Panny Marie Bolestné je z téhož roku.
 
Graficke pismenko V lodi je obraz Ukřižovaného a naproti němu je obraz sv. Rozálie od M. Škréty z roku okolo 1740. Na dřevěné desce v presbytáři kopie opisu z náhrobního kamene Kunhuty ze Šternberka, která byla manželkou pana Jiřího z Poděbrad.

Text: historie
5.5. 2006 - Aleš Marek / Umělecké památky Čech, svazek třetí. Československá akademie věd a Ústav teorie a dějin umění. Vydala Academia v Praze v roce 1980.


OOO