Z pozdně románského kostela připomínaného r. 1298 dochováno pouze obvodové zdivo lodi a severní zeď odsazeného presbytáře. Původní presbytář byl ve 2. pol. 14. stol. nahrazen nynějším a roku 1867 byl kostel zvětšen přístavbou v západní části.
Hlavní obrázek místa
Od jihovýchodu
© Luděk Pitter 04/2006
Graficke pismenko Obec Moutnice leží v mělké proláklině tohoto jen mírně zvlněného terénu jižní Moravy. Kostel sv. Jiljí se nachází v jižním cípu Moutnic, na jakési terénní vlně, nalevo od silnice II/380, protínají obec ve směru od Brna na Hodonín. Kostel je hlavní dominantou obce a patří k nejstarším památkám v širokém okolí. Při kostelu je hřbitov.
Kostel a hřbitov jsou volně přístupné v přehledném terénu nestíněném stromy. Interiér kostela je přístupný při bohoslužbách a v době koncertů.
V severním cípu obce připomíná bývalou osadu Rozářín drobná hranolová zvonice.
L.P., 29.4. 2006

  historie

  Popis kostela sv. Jiljí
  Dnes je kostel podélná stavba skládající se z polygonálního kněžiště (presbytáře) k jehož jižní zdi přilehá sakristie s lucernou a zvonem. Ve střední části je obdélná loď, u které při jižní straně stojí hranolová věž. Při západní straně lodi stojí v roce 1867 přistavený trojlodní útvar. V závěru presbytáře jsou známky po zazdění původních oken. Zajímavé jsou polygonální krycí desky konzol s lidskými a zvířecími hlavami. Sakristie a loď jsou

  L.P. (Samek B., Umělecké památky Moravy a Slezska 2, [J/N], Academia, 1999), 29.4. 2006
  Historie kostela
  Z pozdně románského kostela připomínaného r. 1298 se dochovali pouze obvodové zdi a severní zeď odsazeného presbytáře. Původní presbytář byl ve 2. pol. 14. stol. nahrazen nynějším. Snad v té době byla přistavěna i dnešní věž. Pravděpodobně roku 1697 byla přistavena sakrtistie a roku 1867 byl kostel zvětšen přístavbou v západní části, zřízena kruchta a zvýšena věž. Ve 20. stol. byla sakristie opatřena lucernou a byl do ní přenesen zvon z věže.

  L.P. (Samek B., Umělecké památky Moravy a Slezska 2, [J/N], Academia, 1999), 29.4. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)