zvonička

Moravské Málkovice

Historie

Graficke pismenko Obec Moravské Málkovice se poprvé připomíná roku 1307, kdy se zde uvádí biskupský man Hodislav z Málkovic, později v roce 1337 se v souvislosti se vsí uvádí Unka z Málkovic. Ves tedy byla biskupským lénem a psali se po ní biskupští manové, kteří si zde mohli zřídit drobné opevněné sídlo.

 
Graficke pismenko Od 15. století byla ves příslušenstvím nedalekého hradu Orlova.
 
Graficke pismenko Samotná zvonička je jednoduchá budova čtvercového půdorysu, krytá doškovou střechou, která je zakončena vížkou se zvonem. Vznik této stavby je datován na počátek 19. století.
 
Graficke pismenko Zvonička je nyní zrekonstruována a ještě nedávno se v ní zvonilo ručně.
 
Graficke pismenko Před vchodem do zvoničky je umístěn kříž z přelomu 19. a 20. století.

Text: historie
23.4. 2006 - Ondřej Štěpánek