Roubené chalupy v Železném Brodě

Graficke pismenko Soubor přízemních a patrových chalup z 18. a 19. století, ukázka lidové architektury oblasti Horního Pojizeří. Typické je pro ně roubené zdivo s barvenými (černě, hnědě, zeleně) dřevěnými trámy. Koncentrace železnobrodských roubených staveb se nachází severně od řeky Jizery kolem potoka Žernovníka.

 
Graficke pismenko Velké množství chalup drží vlastní jména podle bývalých majitelů nebo činnosti, která v nich byla vykonávána. Největší budova v souboru, Běliště, dříve barvírna sukna, dnes patří železnobrodskému muzeu (národopisné sbírky včetně dřevěných modelů chalup). Mezi další důležité budovy patří mohutná patrová bývalá hospoda Horynovsko, tři vedle sebe stojící přízemní chalupy v ulici F. Balatky, pověstí opředené Jechovsko s výrazným náklonem části budovy, bývalá kovárna Huškovsko a na náměstí 3. května bývalý hostinec Rezlerovsko. Dominantní památkou je Klemencovsko (v jehož prostorách městské muzeum instalovalo expozici železnobrodského sklářství), ojediněle stavebně zapojené do sousedící funkcionalistické spořitelny. V oblasti je řada dalších památkově chráněných chalup, dohromady pak tvoří ojedinělý a na malé ploše koncentrovaný soubor lidového stavitelství.
 
Graficke pismenko Chalupy nejsou veřejně přístupné, výjimku tvoří Běliště a Klemencovsko s expozicí Městského muzea v Železném Brodě.

Text: historie
18.4. 2006 - informační materiál IC Železný Brod, UPP