Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Historie kostela

Graficke pismenko Pův. raně gotický kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v 1. polovině 13. století, ač je písemně potvrzen až v roce 1352. Portál původního hlavního vchodu pochází z let 1240-1250. Zajímavostí je, že kostel byl postaven na tzv. "obětišti" Keltů, keltském obřadním místě, které Keltové pečlivě vybírali, na kterém se setkává zemská a kosmická energie. Původně farní kostel byl v 17. století připojen jako filiální k Němčicím, od r. 1788 opět farní.

 
Graficke pismenko Kostel byl opakovaně přestavován; při přestavbách zcela zanikla jeho gotická podoba. Přestavby proběhly roku 1611, 1724, v letech 1767-68 a roku 1809, kdy byla také přistavěna věž tehdejší majitelem Otína, velkostatkářem JUDr. Janem Měchurou.
 
Graficke pismenko Za 1. světové války r. 1917 byly zrekvírovány dva ze tří zvonů, ponechán byl největší zvon z roku 1539. Nové zvony byly pořízeny r. 1931. Za 2. světové války, roku 1943, byly zvony opět zabaveny (odvezeny do Škodovky v Plzni) a to všechny, ale největší (1539) a nejmenší z nich (umíráček) byly vráceny po válce zpět.
 
Graficke pismenko Roku 1965 shořel při požáru kostela pseudorománský hlavní oltář, z jiného kostela byl převzat současný barokní oltář Panny Marie je z roku 1727, ostatní vnitřní zařízení je novodobější (19. stol.). Roku 1998 bylo rozhodnuto o opravě kostela, který byl v havarijním stavu - tyto opravy byly provedeny částečně r. 1999 - oprava věže, stažení zdiva ocelovými táhly), nová okna, nově osazeny hodiny; sňata a pozlacena věžní báň. Další opravy proběhly až r. 2005 - oprava krovu kostela, nová krytina, vyklizení suti na klenbě kostela (místy až 2m).
 
Graficke pismenko V kostele jsou tři náhrobníky, jeden s erbem rodu Sedleckých z Újezdce (1560), který kryje - jak uvádí nápis - hrob paní Evy z Újezdce. Zajímavostí je, že se v tomto kostele r. 1827 oženil František Palacký s Terezií Měchurovou.

Text: historie
16.4. 2006 - L.P., E. Horáková podle Umělecké památky Čech 3., Emanuel Poche a kolektiv, Academia 1980; http://predslav.cz