Graficke pismenko Tvrz v Přílukách stála pravděpodobně už v polovině 14.století. Její situování však není definitivně vyjasněné. Samotná obec Příluky se nachází v těsné blízkosti Valašského Meziříčí. Nad celou severní částí obce se terén výrazně zvedá a nachází se zde několik výběžků, vhodných pro stavbu opevněného sídla. Právě na jeden z nich situoval tvrz E.Domluvil. Místo které označil za tvrz se nachází asi 200m severozápadně od hlavní křižovatky v obci. Situace je narušena starším lokálním lomem. Na první pohled zmíněné místo skutečně vypadá jako narušený reliéf tvrze. Je zde patrný příkop, po třech stranách obíhající mírně skloněný centrální pahorek, o rozměrech asi 30 x 25m. Příkop má šířku asi 6m. Pravděpodobněji se však jeví to, že příkop je pozůstatkem po staré úvozové cestě, která tudy dosud prochází. Napovídá tomu i jeho malá šířka. Především pak chybí náznak opevnění na nejvíce ohrožené severovýchodní straně, kde není ani stopy po oddělení centrálního pahorku či dokonce příkopu před ním, takže jde spíš o zajímavou shodu okolností, tvrziště jen zdánlivě připomínající.

 
Graficke pismenko Skutečné místo tvrze situuje M.Plaček asi 100m jižně od tohoto místa, tedy směrem do zástavby obce, v současnosti do oplocené zahrady ve svahu nad jedním z domů, asi 100m severně od již zmiňované křižovatky. Místo tvrze by tak bylo z obraného hlediska dost nevýhodné, protože od severovýchodu by bylo snadno ohrozitelné z převyšujícího terénu. Ovšem nebylo by to nic tak neobvyklého, podobné „vyříznutí“ tvrze do svahu je možné sledovat například v Sobůlkách nebo v Nevojicích na jižní Moravě.
 
Graficke pismenko V místě popsaném M.Plačkem lze skutečně vysledovat sice značně setřelý, ale stále patrný reliéf okrouhlého tvrziště v horní části zahrady. Existenci naznačuje už částečně zaoblené oplocení pozemku a lesní cesta, důsledně sledující východní část tvrziště. Značně rozvezený centrální pahorek má dnes přibližné rozměry 12 x 17m. Samozřejmě jakékoliv viditelné pozůstatky zástavby jsou dávno zaniklé. Okolo centrálního pahorku je po třech stranách patrná proláklina, naznačující příkop o šířce asi 15m. Chybí jen na jihozápadní straně k obci. Vnější val je docela dobře znatelný na východní straně tvrziště a stojí na něm zmíněný plot. Snad s trochou fantazie lze val vysledovat i na severozápadní straně, která už je částečně součástí vedlejší zahrady. Ale díky terénním úpravám v poslední době je již téměř srovnán.
 
Graficke pismenko I když se toto druhé místo situování tvrze jeví jako více než pravděpodobně správné, potvrzené zdá se ještě není a teprve případný výzkum ho potvrdí s konečnou platností nebo ho naopak vyvrátí.

Text: turistické
16.4. 2006 - Roman Řezáč