Graficke pismenko První zmínka o Zákřově (původně se před zánikem ves nazývala Zákřovice) v písemných pramenech pochází z roku 1373, kdy ves prodal Unka z Majetína Vilémovi z Ohnišťan. Roku 1382 postoupil Markvart z Ohnišťan ves a tvrz Oldřichovi z Mydlovar. Ze zápisu vyplývá, že tvrz vnikla nejspíše mezi roky 1373 - 1382. Roku 1412 místní zboží získal Sulík z Křekovic, který se zde usadil a ještě roku 1437 se psal po Zákřovicích.

 
Graficke pismenko Zajímavý je zápis z roku 1464, kdy tvrz vlastnila neteř Sulíkovi vdovy - Kateřina z Býkovic, která pohnala k soudu Jana z Dobré Vody, že z její tvrze vrata a most rozebral a odvezl. Poslední zmínka o tvrzi pochází z roku 1480. Nejspíše zanikla na přelomu 15. a 16. století, tak jako mnoho jiných podobných sídel. Vesnice mezi roky 1560 až 1568 zpustla a dále zde existoval jen panský dvůr.
 
Graficke pismenko Roku 1787 došlo v důsledku raabizace k rozparcelování dvora a byla znovu vysazena vesnice, avšak již pod novým názvem - Zákřov.

Text: historie
2.10. 2006 - Ondřej Štěpánek podle F. Musil, M. Plaček: Zaniklé hrady, zámky a Moravy a Slezska, Libri, 2003