hrad Najštejn

Neustein; Květnov
Nepatrné zbytky hradu založeného ve 14. století Jindřichem z Alamsdorfu. Po roce 1381 byl hrad opuštěn a postupem času se změnil ve zříceninu. Po roce 1989 zbytky hradu výrazně poničeny německými hledači pokladů.
Hlavní obrázek místa
© Aleš Novák 04/2005

Najštejn (Neustein)

Graficke pismenko Nepatrné zbytky menšího hradu na ostrohu nad hladinou Jirkovské přehradní nádrže.
Na místě kde stál hrad, se dochovaly viditelné valy obepínající zbytky hradu. Z rozvalin se dá rozpoznat, kde stála hlavní část hradu.
Přístup je celkem složitý, jelikož pod ostrohem je přehrada s ochraným pásmem. Doporučuji přístup z vesnice Orasín. Od návsi z kopce dolů a na první križovatce doleva na lesní cestu pokrytou hrubým asfeltem. Po 1,5 km se dostanete k soutoku dvou potoků, už vám zbývá jenom vystoupat na kopec napravo od vás. Zbytky se nacházejí na kraji vrcholu a je vidět na celou přehradu.
JSOCH@atlas.cz, 19.2. 2004

  turistické

  Z hradu jsou dnes v podstatě hromady kamení, vidět jsou hradní příkopy. Na hradě i v okolí zbyly jámy po kutání německých hledačů pokladů, kteří patrně rozebrali i zbytky zdiva. Okolí je nádherné, výhled na Jirkovskou přehradu a kus severočeského kraje. V okolí jsou porosty starých buků.
  Vláďa, 26.5. 2005

  historie

  Hrad byl založen ve 14. století Jindřichem z Alamsdorfu. Z větší části byl dřevěný. Do dnešní doby se zachovaly pouze hromady kamenů, vodní příkop a propadlá podzemní chodba. Po roce 1989 byl hrad poničen německými hledači pokladů (jámy, pobořené zbytky zdí apod.).Dnes hrad pomalu splývá s okolní zajímavou přírodou, jakou by mnohý u Chomutova nečekal. Místo samotné je porostlé staletými buky a je z něj nádherný výhled na Jirkovskou přehradu a

  Vláďa, 26.5. 2005
  Zaniklý hrad u Květnova
  Hrad byl založen asi v polovině 14. století zřejmě Jetřichem z Alamsdorfu. V písemných pramenech se poprvé připomíná k r. 1363. V roce 1381 držel hrad Fricolt z Alamsdorfu. Ten prodal nedalekou ves Březenec Řádu německých rytířů. Hrad poté připadl k Chomutovu a zanedlouho byl opuštěn. Hrad využil příhodného skalního útvaru na konci ostrožny. Jeho vnitřní areál za příkopem se dělil do dvou částí, mezi nimiž se v prohlubni nacházela studna. Na

  8.7. 2005
  Hrad Najštejn stával na ostrohu mezi obcemi Březencem a Květnovem, mezi dvěma potoky na příkré zalesněné skále nad novou jirkovskou údolní nádrží. Je velmi pravděpodobné, že hrad postavil Jetřich z Alamsdorfu, zmiňovaný v r. 1323. Poprvé je však doložen v r. 1363. Po Jetřichovi zdědili hrad se statkem pozůstávajícím ze vsí Březenec a Čáslav (dnes Střáž) jeho synové a pak další potomci, z nichž se jako poslední uvádí Fricolt, který v r. 1381

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 19.4. 2006
  Najštejn
  Východně od vsi Květnov vybíhá mezi údolími dvou potoků zhruba východozápadním směrem nad dnešní Jirkovskou přehradu ostroh zakončený skálou. Zde stával patrně od první poloviny 14. století nevelký hrad přístupný pouze po šíji ze západní strany. Na vstupní straně byla šíje přeťata příkopem a valem. Vnitřní plocha hradu se dělila do dvou výškově různých částí oddělených depresí s tesanou cisternou. Na vyvýšenině blíž vstupu se na severní straně

  vladimír kotek , 21.3. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Chomutov  (CV)
  Blatno