úterý, 1. prosinec 2020. Svátek slaví Iva, zítra Blanka

Graficke pismenko V zadní části starého hřbitova kolem farního kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích, ukrytou mezi zdobnými tujemi, lze spatřit hrobku několika příslušníků rodiny posledních majitelů Bílovce - Sedlnických Z Choltic.

 
Graficke pismenko Nejedná se o hrobku v pravém slova smyslu. Hrobku rodiny Sedlnických si lze představit jako část zdi, jíž vévodí dva erby rodu Sedlnických z Choltic, do které je usazeno osm náhrobních kamenů příslušníků této šlechtické rodiny. Před touto zdí se nachází žulová plocha, na které jsou položeny tři náhrobní desky. Prostřední je vytesána ve formě víka zdobené rakve a obě postranní mají podobu mohutné desky s kovovými kruhovými úchyty. Levá deska má úchyty dva, pravá deska má úchyty čtyři.
 
Graficke pismenko Rod Sedlnických z Choltic vlastnil od roku 1648 bílovecké panství, jehož součástí Velké Albrechtice byly a sídlil až do roku 1945 na nedalekém bíloveckém zámku, který díky tomuto rodu nabyl současné podoby.
 
Graficke pismenko V rodovém erbu měla rodina Sedlnických znak tak zvaného „odrovouse“, což znamenalo jakousi rozvinutou střelu. Dle tohoto rodového erbu je rod též zván "Sedlnický - Odrovous".
 
Graficke pismenko Před několika lety obec Velké Albrechtice na své náklady náhrobky Sedlnických nákladně a pečlivě zrekonstruovala, za což jí patří veliké uznání a dík.

Text: turistické
11.4. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003)