Historie domu

Graficke pismenko Dům je svým založením gotický (zachovala se síťová gotická klenba mázhauzu) a patří mezi nejstarší na Horním náměstí. Kdo byl jeho stavitelem se neví, ale v 16. stol. patřil Bartoloměji Bílému, potom jeho dceři Magdaléně, provdané za správce přerovského panství Václava Ambrože. Na posledně jmenovaného upomíná zdobený renesanční vstupní portál s jeho erbem, kamenickou značkou a nápisem : "WACLAW AMBROZ MNDALENA BILA SSESTINACTEHO SSESTNATTEHO LETA OD NAROZENI PANE GEST OBNOWEN DYMTENTO"...Tedy roku 1616 došlo za Václava Ambrože ke stavebním úpravám.

 
Graficke pismenko Až do roku 1868 si prý dům zachoval pozdněgotický ráz, ale v tomto roce došlo k velikému požáru a následná oprava tento jeho gotický vzhled setřela. Dnes dům slouží potřebám města.

Text: historie
9.4. 2006 - Ondřej Štěpánek