Původní panské sídlo tvořené gotickou kamennou dvoupatrovou věží, snad z 2. pol. 14. stol., přestavěno a rozšířeno ke konci 16. stol., za Ladislava ze Šternberka renesančně. Později sídlo přestavěno na sýpku.
Hlavní obrázek místa
Pohled od jihovýchodu
V jižní stěně dobře patrny spáry ohraničující původní gotickou stavbu a renesnanční přístavbu.
© Luděk Pitter 04/2006
Graficke pismenko Asi dva kilometry severně od Plánice se nachází statek Kratice. Dostanete se tam po silnici II/187 z Plánice na Nepomuk. Asi 800 m za Plánici je odbočka ke statku Kratice. Statek s bývalou tvrzí stojí při úpatí severně se nacházejícího vrchu Buzrakova, nad údolím potoka Bradlavy. Vysoká palácová stavba bývalé tvrze zvaná někdy "Barbora" je vidět již z dálky, uprostřed statku. Při cestě na statek uvidíte vpravo v lesíku prosvítat torzo zříceniny bývalé panské sýpky, která byla dříve součástí statku. Tvrz stojí na soukromém pozemku statku, ale je dobře viditelná z cesty. Na statku si můžete zakoupit dobré kyselé zelí. Pokud byste chtěli navštívit ...
L.P., 9.4. 2006

  historie

  Popis kratické tvrze
  Původně byla třípatrová budova tvrze o rozměrech 21 x 9,3 m, s nízkou valbovou střechou považována za renesanční novostavbu z konce 16. století. Poslední stavební průzkum však prokázal, že její vývoj bude složitější. Jádrem stavby je kamenná dvoupatrová gotická věž, čtvercového půdorysu o straně 9,3 m a síle zdiva 1,4 m, jejíž historie není dosud přesně objasněna. Věž byla ke konci 16. stol., za Ladislava ze Šternberka, renesančně přestavěna a

  L.P. podle Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, II., Argo, 9.4. 2006
  Historie kratické tvrze
  První zpráva o vsi je z roku 1379. Snad již v této době zde mohla stát věžovitá kamenná tvrz. Později se ves objevuje v pramenech jako součást panství Zelená Hora. Od roku 1584 patřil statek Ladislavovi ze Šternberka, který si zde zřídil nové panské sídlo a v držení Šternberků byl statek až do roku 1638, kdy kratickou tvrz a část města Plánice koupil Jaroslav Bořita z Martinic.
  L.P. / Úlovec Jiří, Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Libri, 2004, 9.4. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  tvrz
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Plánice