Popis kratické tvrze

Graficke pismenko Původně byla třípatrová budova tvrze o rozměrech 21 x 9,3 m, s nízkou valbovou střechou považována za renesanční novostavbu z konce 16. století. Poslední stavební průzkum však prokázal, že její vývoj bude složitější. Jádrem stavby je kamenná dvoupatrová gotická věž, čtvercového půdorysu o straně 9,3 m a síle zdiva 1,4 m, jejíž historie není dosud přesně objasněna. Věž byla ke konci 16. stol., za Ladislava ze Šternberka, renesančně přestavěna a rozšířena při západní straně přístavkem až na dvojnásobek zastavěné plochy. Podlahy gotické věže a renesanční přístavby nebyly v jedné rovině a renesanční prostory s gotickou věží byly propojeny dveřmi. Obdobně i přístavek na východní straně rozšířil původní věž o další tři metry a je snad ze stejné doby.

 
Graficke pismenko Později při barokní přestavbě bylo bývalé panské sídlo přestavěno na sýpku, byly odstraněny příčky a přezděna všechna okna. V tomto vzhledu se původní tvrz dochovala dodnes.

Text: historie
9.4. 2006 - L.P. podle Kolektiv autorů, Encyklopedie českých tvrzí, II., Argo

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182