Graficke pismenko Jen několik desítek metrů (cca 60 - 80 m) západním směrem od Nového zámku ve Studénce se v zámeckém parku krčí pod kuranami mohutných stromů terénní pozůstatky patrně nejstaršího sídla ve Studénce - středověké gotické tvrze.

 
Graficke pismenko Místo původní středověké tvrze bylo lokalizováno teprve nedávno na základě starších zápisků v kronice panem Jiřím Tichánkem.
 
Graficke pismenko Jádro tvrze tvořila patně kruhová plošina jádra, široká dnes cca 8 - 11 m, se znatelnou hranou svahu na východě a severu, převýšená od okolního terénu o cca 50 - 80 cm. Podle jiných podobných staveb lze kolem tohoto jádra typu motte (materiál získaný při hloubení příkopu byl použit k navršení pahorku jádra) předpokládat široký okružní příkop a val, který však byl při postupném budování nové zámecké zahrady zcela setřen.
 
Graficke pismenko Pro svou velikost si lze tvrz představit jako jedinou, patrně věžovitou stavbu. O použití materiálu by se dalo pouze polemizovat. V blízkosti tvrze se nacházel nejstarší hospodářský dvůr, který se postupem času přeměnil a rozrost ve dvůr současný.

Text: turistické
9.4. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003)