Graficke pismenko Onšov se připomíná poprvé roku 1252, kdy zde Markvart z Onšova založil tvrz. Po něm tu vládli jeho synové, Oneš a Potivoj. Dále se v Onšově setkáváme s Rupertem z Onšova, jehož nástupci byli roku 1361 Rupert, r. 1388 Oneš a roku 1415 opět Rupert. V té době vedle nich vystupuje také předek rodiny Onšovských z Onšova a lze tedy usoudit, že Onšov byl rozdělen na více statků. Z Onšovských z Onšova známe nejprve Viléma a to od r. 1377 až do r. 1388, kdy předal majetek synům Benešovi a Zikmundovi. Benešovi synové Jan a Beneš drželi Onšov od r. 1408 až do r.1417. V 15.stol. spravoval majetek nejdříve Vilém a po něm Jan Onšovský z Onšova. Dcera jiného Viléma, Anna Škopková z Bílých Otradovic, držela Onšov od r. 1519 až do r. 1537. Jelikož sídlila ve Vamberku, byla tvrz v Onšově ponechána zkáze. Její dcera, Johanka, provdaná za Jana Lukaveckého z Lukavce, odkázala Onšov svým synům, z nichž se ho ujal nejstarší Jindřich. Tento rod držel Onšov až do roku 1622, kdy Karel Ferdinand ho prodal paní Juliáně Beřkovské ze Šebířova roz. z Amštatu. Po jejíž smrti r. 1639 získala Onšov její dcera Salomena, která ho r. 1667 prodala svému druhému manželovi Janu Jakubovi z Gastheimu a ten jej postoupil svému synovi Janu Danielovi.

 
Graficke pismenko Roku 1721 koupil Onšov hrabě Martin Michna z Vacínova. Jemu však pro dluhy byl prodán roku 1738 Pražské arcibiskupské konsistoři, od které jej koupil r. 1761 pražský arcibiskup Jan Mořic Gustav hrabě z Manderscheidu a připojil ho k pražskému arcibiskupství. Roku 1738 Pražská arcibiskupská konsistoř zahájila přestavbu původní tvrze na zámek. Dostavbu dokončilo již Pražské arcibiskupství r. 1787. Od roku 1866 bylo panství pronajato a vystřídalo se zde se několik nájemců.
 
Graficke pismenko V onšovském zámku je umístěn domov důchodců, pro jehož potřeby byly provedeny vnitřní úpravy.

Text: historie
8.4. 2006 - Pavel Vítek