Z historie domu čp. 6

Graficke pismenko Historie domu čp. 6 je poněkud méně prozaická, než jak udává informační tabule na domě. Asi první zprávu o domu máme z roku 1571 jej koupil od svého otce Mikuláše Pavel Švehla. Z dalších majitelů domu je třeba zmínit Andryse Pustějovského (na domě od r. 1599), který byl soukeníkem a barvířem sukna. V roce 1626 odkázal Andrys dům svému bratru Jiříkovi Pustějovskému, jemuž byl dům v sumě 3000 zl. zapsán 16. 5. 1629 do gruntovních knih. Nejspíš v  roce 1626 byl ovšem dům "od Mansfeldú spálen", na jeho opravu musel Jiřík vynaložit 300 zlatých. Zajímavou skutečností je fakt, že na domě měl dědický podíl na více než 265 R. Tomáš Adler, služebník a osobní lokaj kardinála Františka z Ditrichštejna po svém strýci Andrysovi Pustějovském, kterýžto prodal 23. 5. 1630 za hotových 16 R. 24 gr. příborskému bratrstvu Početí blahoslavené P. Marie. Je to asi jediný výslovný doklad vzdáleného vztahu tohoto domu k velkému rekatolizátorovi. Po Jiříkově smrti koupila dům 23.10.1637 vdova Kateřina Pustějovská. Z dalších význačnějších majitelů tohoto domu je třeba zmínit urozeného p. Martina Uhláře, hejtmana hukvaldského panství, jenž dům dům koupil 23. 4. 1770 a ve své závěti (dat. 21. 3. 1784 v Kelči) jej odkázal své manželce Marianně Uhlářové, jíž byl dům připsán 26. 11. 1784.

Text: historie
20.11. 2007 - Tomáš Baletka, podle gruntovních knih Archivu města Příbor, inv. č. 98, 102 a 113


OOO