zámek Radvanice

Ostrava-Radvanice
Zaniklý zámek v centru obce Radvanice. Vznikl patrně v 1. pol. 19. stol v areálu staršího dvora. Nevelký klasicistní zámek zanikl po roce 1980, kdy byl i s velkou částí dvora zbořen. Na jeho místě je dnes sídlo firmy Pharmos.
Hlavní obrázek místa
Pohled z areálu firmy Pharmos na poslední dochovanou hospodářskou budovu zámeckého dvora. Zámek samotný stával na místě, kde dnes stojí centrální budova firmy Pharmos (v pravé částí snímku je viditelná část této budovy)
© Miroslav BITTER 2006
Graficke pismenko Málo kdo dnes již ví o existenci zaniklého zámku v Radvanicích, bývalé samostatné vsi, dnes součásti města Ostravy. Zaniklé šlechtické sídlo tvořilo severovýchodní část areálu panského dvora. Leželo přímo při hlavní silnici z Bartovic do centra Ostravy, dnes ulice Těšínská. Zámek byl vybudován pravděpodobně v 1. polovině 19. století příslušníky rodiny Kukutschů jako součást areálu staršího panského dvora. Jednoduchá patrová klasicistní budova tvořila střední část uliční fronty dvora.
Kolem roku 1980 došlo důsledkem dlouhodobé neúdržby dvora i budovy zámku k jejich demolici. Na místě zámku dnes stojí moderní velká budova firmy Pharmos. Pozůstatkem původního panského dvora je pouze hospodářská budova na severozápadě areálu.
Jan P. Štěpánek, 4.4. 2006

  historie

  Historie radvanického zámku a dvora
  Radvanice jsou poprvé připomínány v roce 1305 v soupisu desátků vratislavskému biskupství. Do roku 1476 byly majetkem těšínského knížete, kdy Radvanice odkoupil Václav Hřivnáč z Heraltic. Roku 1619 získal panství Jan Skrbenský z Hříště. Od poloviny 17. století je část radvanic připojena k nově vytvořenému statku Bartovice, který však již roku 1738 byl připojen k panství šenovskému. Právě Jan Skrbenský založil ke konci 17. století v

  Jan P. Štěpánek, Zaniklé hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku (F. Musil, M. Plaček), 4.4. 2006
  Popis zámku
  Radvanický zámek tvořila jednoduchá patrová klasicistní budova o pěti okenních osách a středním jednoosým vstupním rizalitem ukončeným trojúhelným štítem. Zámek kryla sedlová střecha. Zámek tvořil střední část uliční fronty dvora. Po obou stranách na něj navazovala přízemní křídla.
  Jan P. Štěpánek, 4.4. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko
  zámek
  zaniklý
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Ostrava-město  (OV)
  Ostrava