zámek Bartovice

Ostrava - Bartovice

Historie bartovického statku a zámku

Graficke pismenko Bartovice jako šlechtický samostatný statek určil až Jan Skrbenský z Hříště v 1. polově 17. století. V této době právě Jan Skrbenský vybudoval v nejvýše položené části Bartovic, na táhlé výšině nad mendrující říčkou Lučinou, rozlehlý dvůr s nevelkým zámkem v části jeho areálu. Odtud se říkalo dvoru Zámecký, později Annin či Na kopci. Tento zámek dle tradice tvořil jendoduchý nevelký panský dům, snad jen o pěti místnostech, ale s velkou zahradou. Podobou se tak zámek se dvorem a velkou zahradou mohl blížit zámkům v Dolních Domaslavicích či Dolních Soběšovicích na Frýdecku.

 
Graficke pismenko Přímým potomkům Jana Skrbenského náležely Bartovice se dvorem a zámkem až do roku 1738, kdy je odkoupil jejich příbuzný z blízkého Šenova Karel František Skrbenský. Od té doby byly Bartovice natrvalo připojeny k šenovskému panství a touto skutečností zámek ztratil svou residenční funkci a sloužil jen k hospodářským potřebám dvora. V roce 1867 odkoupila od Skrbenských Bartovice i se dvorem Františka Fattoni, dcera Františka z Heinů, význačného slezského politika. Dcera F. Fattoni Emma Marie, provdaná Aresinová, prodala v roce 1893 bartovický dvůr Jindřichovi Larisch - Mönnichovi. V roce 1918 byl bartovický statek Larischům vyvlastněn a jako zbytkový statek připadl Bedřichu Strnadeli. V roce 1948 připadl bartovický dvůr do vlastnictví státu a sloužil převážně k zemědělským účelům. Na přelomu 60. a 70. let 20. století byla celá jižní a a částečně východní strana do základů zbořena. Posledním zásahem do podoby dvora a okolí byla výstavba nové silnice spojující horní a dolní část Bartovic na přelomu 80. a 90 .te 20. století, která prochází v tesném sousedství areálu dvora.
 
Graficke pismenko Počátkem 90. let 20. století byl areál dvora navrácen v restituci původním majitelům. Areál dvora dnes slouží obchodní činnosti firmy Smart trading company.

Text: historie
2.4. 2006 - Jan P. Štěpánek, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945 (F. Musil, M. Plaček, J. Úlovec: Libri 2005)