Graficke pismenko Původně byl kostel gotický, vystavěn v roce 1516 na paměť popravy kutnohorských havířů. V roce 1634 byl kostel pobořen Švédy a v letech 1665–1666 opraven. V roce 1788–1792 byl kostel zrušen, ale již v roce 1860 byl kompletně opraven a v roce 1869 byla stavba regotizována.

 
Graficke pismenko Budova je jednolodní, obdélníková s pětiboce uzavřeným presbytářem. Západní průčelí s pseudogotickým portálem z roku 1896, v tympanonu s reliéfem Nanebevzetí Panny Marie. Vstupní dveře jsou masivně kované. Stěny kostela jsou členěny pseudogoticky a v oknech jsou figurální malby. Presbytář je sklenut křížem. Loď má kazetový strop z roku 1908. Zařízení: pseudogotické a raně barokní. Hlavní oltář je pseudogotický, stejně tak i kazatelna. Pravý boční oltář je vyzdoben obrazem se sv. Václavem a levý oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého. V lodi kopie obrazu Madony zbraslavské, malba na dřevě ze 17. století, dále potom kopie obrazu Popravy kutnohorských havířů a 2 sochy havířů z roku 1665. Vedle kostela je zvonice ze 17. století, která byla obnovena v roce 1921, hranolová se zděným přízemím a dřevěným patrem.

Text: historie
3.4. 2006 - Aleš Marek / Umělecké památky Čech, svazek třetí, Československá akademie věd a Ústav teorie a dějin umění. V roce 1980 vydala Academia.