Hrad či tvrz podle nálezů z poloviny 14. stol. Poprvé zmíněn r. 1402, r. 1543 již zaniklý. Dochovány nepatrné zbytky zdí, příkopu a prohlubeň po hlavní budově. Jako Vřísek byl dosud chybně označován zámeček u Holan, původním jménem zřejmě Vítkovec.
Hlavní obrázek místa
Vřísek
Jeden ze zbytků zdiva po obvodu hradního areálu.
© Jan Laurýn, 2006

přehled dějin

Graficke pismenko To, že na severním okraji Drchlavy stávalo panské sídlo jménem Vřísek je dnes již nepochybné, současná kastelologická literatura však kolísá mezi tím, zda šlo o hrad (např. T. Durdík, F. Gabriel, J. Panáček) či tvrz (např. J. Úlovec). První zmínka o Vřísku pochází z roku 1402, kdy při dělení majetku mezi syny Jindřicha Berky z Dubé připadlo Jindřichu ml. panství Chudého Hrádku, jehož součástí byl i poplužní dvůr ve Vřísku. Součástí dvora tehdy s největší pravděpodobností bylo i panské sídlo. Keramika nalezená při archeologickém výzkumu posunuje osídlení hradu zpět do 1. poloviny 14. století. Ani to však nemusí být poslední slovo, vždyť pouhých 400 m ...
Zany, 26.4. 2008

  popis

  Hrad či tvrz byl postaven v severní části obce Drchlava zvané Hradiště na skalnaté pískovcové mírně klesající pseudoostrožně vybíhající za domem č. p. 8 do údolí Dolského potoka. Od zbytku ostrožny je jádro odděleno dnes nehlubokým příkopem. Ještě A. Sedláček uvádí v příkopě tehdy sloužícím jako chmelnice bez bližšího určení zbytky zdiva (snad v severní části), dnes je příkop silně narušený výstavbou zmíněného domu – kontreskarpa a dno příkopu

  Zany, 27.4. 2008

  Časová osa

  v polovině 14. století
  Keramika nalezená při archeologickém výzkumu posunuje osídlení hradu zpět do tohoto období.
  1402
  První zmínka o Vřísku, kdy při dělení majetku mezi syny Jindřicha Berky z Dubé připadlo Jindřichu ml. panství Chudého Hrádku, jehož součástí byl i poplužní dvůr ve Vřísku.
  1413
  Podle Augusta Sedláčka byl Vřísek oddělen od Chudého hrádku.
  1543
  V pramenech se Vřísek vyskytuje jako nepochybné panské sídlo, bohužel již zaniklé.
  1633 - 1647
  Povědomost o bývalém sídle i samotné vsi se vytrácí a ve je již uváděna pod jménem Hradiště.
  19. století
  Znovu se vynořuje jméno Vřísek, sídlo však bylo mylně spojováno s loveckým zámkem či domnělými zbytky hradu na 4 km vzdálené Žižkově hoře.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  terénní náznaky
  není známo
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Drchlava