Graficke pismenko Barokní zámek nechal ve vsi vybudovat v 60. letech 17. stol. Michal Paris Kaltschmied z Eisenberku. Po r. 1769 jej přebudoval hrabě Leopold z Lamberka, za něj také vznikl ze zámecké kaple kostel.

 
Graficke pismenko Empírové úpravy ze začátku 19. stol. vtiskly zámku dnešní podobu. Ta je však také dílem novodobých devastací - např. zničení spojovacího křídla s druhou budovou v parku, která asi sloužila služebnictvu (dnes je v ní ředitelství Lesů Tomáše Bati).
 
Graficke pismenko Od r. 1928 vlastil zámek Tomáš Baťa. Po válce jej užívala obec a JZD. Špatná údržba způsobila dnešní stav.
 
Graficke pismenko Dnes nevyužit. Na obecním úřadě se vyjádřili, že by už to dávno nechali zbořit, kdyby to šlo, ale je to památkové chráněný objekt, takže naštěstí to nejde. Díkybohu.

Text: historie
27.3. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Morava. + autor Jakub Ivánek