Historie Hradního vrchu a Staré Vsi u Bílovce

Graficke pismenko O původu stavitele, jakož i majitelích tvrze můžeme jen spekulovat. S ohledem na umístění lokality (bílovecký katastr), je dosti pravděpodobné, že na této tvrzi sídlili páni z Kravař. Jejich představitel Vok, totiž založil v letech 1316 - 1324 město Bílovec. Tato "Bílovecká" tvrz (míněn právě Hradní vrch), by tedy mohla být původním sídlem zakladatele města. Snad by se k této tvrzi mohla vztahovat zpráva ze 7. června 1378, kdy Mikuláš z Lubojat, koupil od Drslava z Kravař Starou Ves a pod ní mlýn řečený "Osluw mleyn". Do roku 1393 bylo území v rukou pánů z Kravař. Roku 1400 daroval Lacek z Kravař Starou Ves fulneckému klášteru. Druhou část vsi pak držel od druhé poloviny 14. století jako léno rod neznámého erbu, který se podle ní i psal. V letech 1433 - 1448 je zde naposled jakýsi Lútek či Lítek (Lutold) ze Staré Vsi. Konečně třetí část vsi drželi v 15. století vladykové z Červené Lhoty. Možná pravě oni sídlili na zdejší tvrzi. Snad můžeme pouze dodat, že přes chudost písemných pramenů patřila část vsi ke zdejší tvrzi, druhá část pak povětšinou k fulneckému klášteru. Po zániku tvrze připadla Stará Ves celá ke klášternímu zboží.

 
Graficke pismenko Případné bližší poznání této zajímavé lokality by mohl přinést až případný archeologický výzkum.
 
Graficke pismenko Podle několika nalezených keramických zlomků, šipek s tulejí do kuše a několika hřebíků, lze předpokládat, že doba existence sídla nepřesáhla česko - uherské války a zdá se pravděpodobné, že mohlo zaniknout již v dobách husitských válek.

Text: historie
24.5. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003)


OOO