Popis lokality

Graficke pismenko Pozůstatky středověké fortifikace na zalesněném spočinku v nejzápadnější části bíloveckého katastru, obtéká ze tří stran bezejmenný potok, který spolu s velmi strmými svahy k jádru lokality tvoří přírodní obranný prvek místa.. Převýšení od vodní hladiny potoka po vrchol hradiska činí cca 15 m. Plošina nad ohbím potoka je od okolního, mírně stoupajícího terénu oddělena mohutným, asi 10 m hlubokým šíjovým příkopem, jehož vnější okraj chránil dnes již místy sesutý val. Vlastní tvrziště (centrální plató) ve tvaru zaobleného trojúhelníku – lidově by se tento tvar dal nazvat kapkou), znepřístupňovaly stržovitě příkré svahy. Samotná centrální plocha je však zcela rovná a nevykazuje žádné terénní anomálie, z nichž by se dalo usuzovat na možnou strukturu zástavby. Na plošině tvrziště o rozloze zhruba 50 x 40 m, bylo nalezeno několik keramických zlomků a vypálených hrudek "mazanice". Uvedené keramické zlomky se dají zařadit do 14. století. Přesto ale můžeme připustit i poněkud starší období vzniku "tvrze", protože podobné typy objektů byly budovány již ve 13. století.

 
Graficke pismenko Do hrádku se vstupovalo po dlouhém padacím mostě přes šíjový příkop. Přední část lokality tvořilo patně jakési předhradí plnící hospodářskou funkci a samotný palácový (sídelní) útvar lze očekávat až v nejchráněnější severní části.

Text: historie
24.5. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003)


OOO