Takřka neznatelné terénní náznaky tvrziště (pahorku jádra a okružního příkopu s valem) ve středu vsi při říčce Luha. Archeologicky je lokalita datovaná do 15. století. Zanikla patrně na počátku 16. století, kdy panství připadlo Pernštejnům.
Hlavní obrázek místa
Takřka neznatelný pahorek tvrze od západu
vpravo se táhne val bývalé hráze zaniklého rybníka
© Jan P. Štěpánek 05/2006
Graficke pismenko Nevelká vesnice Polouvsí, ležící v široké nivě řeky Odry podél obou břehů říčky Luhy, se nachází asi 10 km západně od města Nového Jičína. Nesnadnější způsob jak se do Polouvsí dostat, je z rychlostní silnice R48 odbočit na Jeseník nad Odrou. V půli cesty se obec Polouvsí nachází. Tvrz v obci vznikla s největší pravděpodobností v důsledku existence staré cesty zv. Hlučnica, která spojovala údolí řeky Bečvy s řekou Odrou. Pro ostrahu cesty i samotné obce byla proto v údolí říčky Luhy postavena tvrz. Původní kamenná vodní tvrz byla lokována uprostřed louky mezi místem bývalého dvora a říčkou Luhou. Díky skutečnosti, že je místo tvrze ...
Jan P. Štěpánek, 3.10. 2006

  historie

  Historie tvrze a vsi Polouvsí
  Vesnice Polouvsí leží na bývalé staré spojovací cestě, zvané Hlučnica, z údolí Bečvy do údolí Odry. Právě tato stará cesta měla patrně za následek, že v Polouvsí byla postavena tvrz na obranu cesty i samotné vesnice. První zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1464. Ves, jako součást drahotušského panství je připomínána již roku 1371, kdy patřila bratřím z Drahotuš a posléze markraběti Janu Jindřichovi. Roku 1412 získávají Polouvsí

  Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003, 3.10. 2006

  popis

  Lokalizace a popis polouveské tvrze
  Historické prameny existenci polouveské tvrze mnohokrát zmiňují, avšak ještě v nedávné době nebylo známo přesné místo, kde tvrz stávala. Vlastivěda Moravská uvádí, že tvrz stávala někde mezi říčkou Luhou a dvorem. Ještě ve třicátých letech 19. století prý zde bylo po bývalé tvrzi vidět mnoho kamení, které bylo později použito vrchností ke stavbě novější části vsi zvané dříve "Neuhäusel". V roce 1987 bylo místo tvrziště konečně úspěšně lokováno.

  Jan P. Štěpánek, 3.10. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)