Graficke pismenko V severozápadní části obce Pustějova, nacházejícího se necelých 10 km jvv. Od Fulneka a 8 km jzz od Studénky, se při hlavní silnici směřující do Kujav a Bílova nachází nenápadný, leč o to zajímavější zámek.

 
Graficke pismenko Byl vystavěn v polovině 18. století jako letní sídlo augustiniánského probošta a správní sídlo klášterního panství.
 
Graficke pismenko Zámeček je tvořen patrovou obdélnou budovou se sedlovou střechou a dvěma vysokými štíty na obou kratších stranách. Delší frontou je budova obrácena k uliční čáře. Veškeré historicky cenné stavební prvky byly pozdějšími stavebními úpravami odstraněny a budova zámku celkově architektonicky znehodnocena. Na historický původ modernizované budovy upomíná pouze dochovaný vstupní pozdně barokní portál v ose zámku. Jeho půlkruhový oblouk je ozdoben reliéfními volutami s  kordonovými římsami nad hranolovými sloupovými pilíři s nárožníky. Na vrcholu oblouku je umístěn dnes již velmi poškozený znak města Fulneku v rokajovém ornamentu.
 
Graficke pismenko Bývalý zámek čp. 218, který je dnes v majetku obce, slouží kulturním potřebám Pustějova.

Text: turistické
9.4. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003)