Historie zámku v Pustějově

Graficke pismenko Někdy v polovině 18. století zde postavili augustiniáni, za probošta a zdejšího rodáka PhDr. Josefa Jana Barvíka (1747 – 1760), v severozápadní části vsi menší letní zámeček v barokním slohu. Zámeček se od té doby stal i správním sídlem klášterního panství.

 
Graficke pismenko Po zrušení fulneckého kláštera v roce 1784 byl zámeček přestavěn na kaplanku a Pustějov se spolu s ostatními klášterními vesnicemi stal statkem náboženského fondu.
 
Graficke pismenko V roce 1825 odkupuje bývalé pustějovské panství od tohoto fondu Karel Czeika z Badenfeldu za 60 200 zlatých a připojuje jej k panství fulneckému. V roce 1842 přechází velkostatek do rukou Kristiána sv. p. ze Stockmaru. V roce 1855 odkupuje pustějovské panství, ke kterému patřily i vsi Bílov, Děrné, Jílovec, Labuť, Lukavec a Starou ves u Bílovce, Filip hrabě Flanderský a připojuje je opět ke svému fulneckému panství. Správa panství přešla z Pustějova do Fulneku a zámeček přestal sloužit svému účelu.
 
Graficke pismenko Od roku 1868 sloužila budova zámku až do roku 1902 jako fara.
 
Graficke pismenko V roce 1911 byl zámeček rekonstruován a přestavěn na obecní dům. Ve 20. letech 20. století sloužil zámeček i jako tělocvična místní DTL.
 
Graficke pismenko Zámeček i dnes slouží potřebám obce, která jej využívá k různým kulturním účelům.

Text: historie
9.4. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003)