Moje místa 0

hrad Švédská skála

Veslova skála, Spálov

Historie lokality a hrádku na Švédské skále

Graficke pismenko Historie lokality je pravděpodobně velmi stará. Oderský historik Rolleder zařazuje Švédskou skálu do Břetislavovy obranné soustavy proti Polsku v 11. století. Švédská skála (Schwedenfelsen) u Spálova prý sloužila jako opevněný hraniční bod, který měl zabránit, aby nepřátelé, kteří vpadnou od severu údolím Červenky, nemohli táhnout dále na Olomouc. Existenci tzv. železné brány (Landestor), jak se tato opevněná místa nazývala, dokazuje pojmenování zmíněné vyvýšeniny – Brany. Je pravděpodobné, že toto opevnění bylo jen předsunutým pozorovacím a hlásným bodem pro větší obranný hradištní objekt blíže ke Spálovu v polní a lesní trati, která je dodnes nazývána jménem Hradiště. Lokalita hrádku zanikla pravděpodobně požárem. Švédská skála získala své jméno v dobách třicetileté války, kdy bylo okolí Spálova drancováno v letech 1642 – 1650 švédskými oddíly nedaleké fulnecké posádky. Pravděpodobně právě na této skále a jejím okolí (Hradiště) hledalo obyvatelstvo se svým dobytkem ochranu před řádícími švédskými žoldáky.

Text: historie
21.11. 2007 - Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003

tianDe Praha

Ke hradu nevedou žádné značené cesty. Trochu náročnější cesta vede od vlakové zastávky Heřmánky. Je nutné za nádražím přebrodit řeku a jít výrazně stoupajícím údolím potoka Bralný. Vpravo nahoře instinktivně zbytky hradu určitě najdete. Jiný možný přístup je přímo z Heřmánek. Odtud jít po mostě pře…
turistické - Jan Laurýn

Popis lokality hrádku na Švédské skále

Lokalita tvoří konec táhlého ostrohu, zakončeného skalnatým srázem. Původní úzký šíjový příkop oddělující hrádek od stoupajícího terénu, stejně tak jako čelo lokality, byly v minulosti poškozeny, respektive poničeny stavbou lesní silnice. Přední pahorek o rozměrech asi 20 x 9 m převyšuje zbytek loka…
popis - Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003

Archeologické nálezy z lokality

Některé sporadické archeologické nálezy nalezené R. Míkou na Švédské skále pocházejí převážně z konce 13. století. Jelikož ani v minulosti nebylo na lokalitě nalezeno žádné zdivo, ani jeho základy, lze předpokládat, že na hrádku mohla být pouze dřevěná opevněná stavba se srubovou hlásnou věží a s pa…
popis - Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu