hrad Švédská skála

Veslova skála, Spálov

Popis lokality hrádku na Švédské skále

Graficke pismenko Lokalita tvoří konec táhlého ostrohu, zakončeného skalnatým srázem. Původní úzký šíjový příkop oddělující hrádek od stoupajícího terénu, stejně tak jako čelo lokality, byly v minulosti poškozeny, respektive poničeny stavbou lesní silnice. Přední pahorek o rozměrech asi 20 x 9 m převyšuje zbytek lokality o cca 5 m. Stávala na něm patrně obranná věž, která tvořila zároveň štít pro malé nádvoří za ní. To bylo asi 25 m dlouhé a obsahovalo objekty nutné pro provoz hrádku. Do tohoto nádvoří se vcházelo patrně po terénním stupni na severním úpatí čelního pahorku. Na západě je hrádek ukončen drobnou srovnanou plošinou o rozměrech 11,5 x 6 m na níž navazuje již jen skalnatý sráz. Na této plošině se mohl nacházet drobný strážní objekt sloužící ke kontrole pohybu v údolí řeky Odry. Dnes zde stojí vyhlídkový novodobý altán. Pozůstatky zdiva či stopy po zástavbě chybějí. Jen z konfigurace terénních pozůstatků si lze udělat představu o podobě této lokality.

Text: popis
21.11. 2007 - Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003