Moje místa 0

hrad Švédská skála

Veslova skála, Spálov

Popis lokality hrádku na Švédské skále

Graficke pismenko Lokalita tvoří konec táhlého ostrohu, zakončeného skalnatým srázem. Původní úzký šíjový příkop oddělující hrádek od stoupajícího terénu, stejně tak jako čelo lokality, byly v minulosti poškozeny, respektive poničeny stavbou lesní silnice. Přední pahorek o rozměrech asi 20 x 9 m převyšuje zbytek lokality o cca 5 m. Stávala na něm patrně obranná věž, která tvořila zároveň štít pro malé nádvoří za ní. To bylo asi 25 m dlouhé a obsahovalo objekty nutné pro provoz hrádku. Do tohoto nádvoří se vcházelo patrně po terénním stupni na severním úpatí čelního pahorku. Na západě je hrádek ukončen drobnou srovnanou plošinou o rozměrech 11,5 x 6 m na níž navazuje již jen skalnatý sráz. Na této plošině se mohl nacházet drobný strážní objekt sloužící ke kontrole pohybu v údolí řeky Odry. Dnes zde stojí vyhlídkový novodobý altán. Pozůstatky zdiva či stopy po zástavbě chybějí. Jen z konfigurace terénních pozůstatků si lze udělat představu o podobě této lokality.

Text: popis
21.11. 2007 - Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003

tianDe Praha

Ke hradu nevedou žádné značené cesty. Trochu náročnější cesta vede od vlakové zastávky Heřmánky. Je nutné za nádražím přebrodit řeku a jít výrazně stoupajícím údolím potoka Bralný. Vpravo nahoře instinktivně zbytky hradu určitě najdete. Jiný možný přístup je přímo z Heřmánek. Odtud jít po mostě pře…
turistické - Jan Laurýn

Archeologické nálezy z lokality

Některé sporadické archeologické nálezy nalezené R. Míkou na Švédské skále pocházejí převážně z konce 13. století. Jelikož ani v minulosti nebylo na lokalitě nalezeno žádné zdivo, ani jeho základy, lze předpokládat, že na hrádku mohla být pouze dřevěná opevněná stavba se srubovou hlásnou věží a s pa…
popis - Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003

Historie lokality a hrádku na Švédské skále

Historie lokality je pravděpodobně velmi stará. Oderský historik Rolleder zařazuje Švédskou skálu do Břetislavovy obranné soustavy proti Polsku v 11. století. Švédská skála (Schwedenfelsen) u Spálova prý sloužila jako opevněný hraniční bod, který měl zabránit, aby nepřátelé, kteří vpadnou od sever…
historie - Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu