hrad Švédská skála

Veslova skála, Spálov
Terénní náznaky strážního hrádku považovaného za jeden z opěrných bodů obranné soustavy knížete Břetislava I. proti Polsku. Zničen požárem. Lokalitu na výrazném skalním ostrohu částečně poškodila výstavba dřevěné rozhledny.
Hlavní obrázek místa
Pohled od nádraží
© Jan Laurýn, 10/2007
Graficke pismenko Ke hradu nevedou žádné značené cesty. Trochu náročnější cesta vede od vlakové zastávky Heřmánky. Je nutné za nádražím přebrodit řeku a jít výrazně stoupajícím údolím potoka Bralný. Vpravo nahoře instinktivně zbytky hradu určitě najdete.
Jiný možný přístup je přímo z Heřmánek. Odtud jít po mostě přes řeku ke štěrkovně, kde zabočit doprava na cestu, vedoucí proti proudu Odry. V místech, kde velmi výrazně zahýbá, se na konci zatáčky nachází informační tabule naučné stezky, odtud je již vidět altán v jádře. Místo příliš zbytky hradu nepřipomíná. POZOR! Pokud půjdete z Heřmánek podle již zmíněného přístupu, vůbec nesledujte mapu, tam jsou všechny cesty špatně (alespoň teda u ShoCartu).
Jan Laurýn, 10.11. 2007

  historie

  Historie lokality a hrádku na Švédské skále
  Historie lokality je pravděpodobně velmi stará. Oderský historik Rolleder zařazuje Švédskou skálu do Břetislavovy obranné soustavy proti Polsku v 11. století. Švédská skála (Schwedenfelsen) u Spálova prý sloužila jako opevněný hraniční bod, který měl zabránit, aby nepřátelé, kteří vpadnou od severu údolím Červenky, nemohli táhnout dále na Olomouc. Existenci tzv. železné brány (Landestor), jak se tato opevněná místa nazývala, dokazuje

  Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003, 21.11. 2007

  popis

  Popis lokality hrádku na Švédské skále
  Lokalita tvoří konec táhlého ostrohu, zakončeného skalnatým srázem. Původní úzký šíjový příkop oddělující hrádek od stoupajícího terénu, stejně tak jako čelo lokality, byly v minulosti poškozeny, respektive poničeny stavbou lesní silnice. Přední pahorek o rozměrech asi 20 x 9 m převyšuje zbytek lokality o cca 5 m. Stávala na něm patrně obranná věž, která tvořila zároveň štít pro malé nádvoří za ní. To bylo asi 25 m dlouhé a obsahovalo objekty

  Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003, 21.11. 2007
  Archeologické nálezy z lokality
  Některé sporadické archeologické nálezy nalezené R. Míkou na Švédské skále pocházejí převážně z konce 13. století. Jelikož ani v minulosti nebylo na lokalitě nalezeno žádné zdivo, ani jeho základy, lze předpokládat, že na hrádku mohla být pouze dřevěná opevněná stavba se srubovou hlásnou věží a s palisádami.
  Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek, Z. Šerý: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Butterfly, Opava 2003, 21.11. 2007

  Časová osa

  11. století
  Dle oderského historika Rolledera je Švédská skála zařazena do Bretislavovy obranné soustavy proti Polsku.
  1642 - 1650
  V dobách třicetileté války okolí Spálova drancována švédskými oddíly nedaleké fulnecké posádky, od toho název Švédská skála.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)