Graficke pismenko Radnice byly původně královským majetkem. Poprvé se připomínají r. 1336, kdy Jan Lucemburský prodal městečko Rožmberkům. Těm patřilo až do r. 1431, kdy je koupil Jan z Kolovrat, ale již r. 1478 je prodal Šternberkům. Po nich se zde vystřídala celá řada majitelů až je v roce 1642 získal Petr Malovec z Chýnova a založil panství Radnické. Malovcové nejprve bydleli v měšťanském domě v radnicích, ale brzy si zde vystavěli raně barokní zámek. Kdy se tak stalo se přesně neví.

 
Graficke pismenko V roce 1673 opět Radnice změnili vlastníka. Nejprve to byl Maxmilián František Boryně ze Lhoty a pak Jindřich Vinkler z Heimfeldu. Vdova po něm, Ludmila Konstancie, rozená z Bubna a Litic, se v r. 1719 provdala za hraběte Kazimíra Ferdinanda z Kupferwaldu. Ti zřejmě dali přestavět radnický zámek ve stylu vrcholného baroka. Bezdětná Ludmila Konstancie přežila i svého druhého manžela a panství se zámkem odkázala svému strýci Janu Václavovi z Bubna a Litic a od jeho dědiců je pak v roce 1758 získal Jan Nepomuk ze Šternberka. Počátkem 19. stol. zámek začal sloužit jen jako hospodářská správa panství a od r. 1827 byl v přízemí zřízen hostinec. R. 1849 spolu se značnou částí města vyhořel a byl po požáru přestavěn do dnešní podoby. V majetku Šternberků pak zůstal až do roku 1945. Od r. 1945 je zámek v majetku města Radnice. Nejprve v něm byly umístěny různá komunální zařízení a služby, později zde bylo umístěno městské muzeum. I to je v současné době uzavřeno.

Text: historie
24.3. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984