hrad Schönbuch

Krásný Buk
Hrad založený kolem r. 1265 pány z Michalovic při přemyslovské kolonizaci. Toto území směnou získal Jan Jindřich z Lipé. Hrad měl předhradí, plochu pro obytný dům a třípodlažní palác. Dnes zůstaly zbytky hradby a vyzděná válcová věž ve skalisku.
Hlavní obrázek místa
Schönbuch
Vnější stěna bergfritu
© Michal Brůža, 07/2009
Graficke pismenko Z nevelkého hrádku se dochovaly jen základy věže a viditelné jsou valy a příkopy. Zdivo je zasypané a zarostlé vegetací. Hnedle pod hradem je dobrá hospůdka.
28.5. 2002

  historie

  Historie místa
  V písemných pramenech je poprvé tento hrad bergfritového typu zmiňován v r. 1319. Podle archeologických nálezů lze jeho vznik však datovat do 2. poloviny 13. století. Jeho zánik přišel už v roce 1339, kdy jej dobylo městské vojsko ze Žitavy, zřejmě pro loupeže odtud konané. Vzhledem k brzkému zániku se hrad dochoval v čisté podobě, nepostižený mladšími úpravami. Dispozice hradu je dvojdílná. Samotné hradní jádro, umístěné na skalním pahorku, je

  J. Smetana: Rumburk – město v českém Nizozemí, 14.10. 2004
  Krásný Buk
  Hrad vznikl asi na sklonku 13. století, možná v souvislosti s expanzí Přemyslovců do Žitavska. První písemná zmínka o něm je z roku 1319, kdy ho Jindřich z Lipé vyměnil s králem Janem Lucemburským za statky na Moravě. Protože odsud i z nedalekého Tolštejna byla ohrožena bezpečnost obchodních stezek do Lužice, byly oba hrady v letech 1337 (Tolštejn) a 1339 (Krásný Buk) žitavskými dobyty.
  vladimír kotek , 28.2. 2010

  popis

  Do hradu se vstupovalo ze severní strany. Za prvním valem stávalo předhradí, v němž se dochovala část čtverhraného zahloubeného objektu. Jádro hradu na ostrožně obíhal hluboký, ve skále vylámaný okrouhlý příkop, kolem kterého (kromě vstupní strany) byl vytvořen z vytěžené zeminy mohutný val. Čelo jádra nad příkopem zaujímal okrouhlý bergfrit s 3 metry silnými zdmi. Za ním (jižním směrem) se na mírné sníženině v nejchráněnější části ostrohu

  vladimír kotek , 2.5. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Krásná Lípa