Popis tvrze

Graficke pismenko Tvrz ve Svinné byla postavena zřejmě již ve 14. století a byla chráněna příkopem a vnějším valem, o její stavební podobě nám však informace dosud chybí. V organismu dnešní stavby ze z ní dochovaly pouze zbytky zdiva hradeb a brány. Zřejmě na konci 15. či počátku 16. století byla v jihozápadní části k obvodové hradbě přistavěna nová obytná budova, k zásadní přestavbě tvrze však došlo až přibližně v polovině 16. století, kdy bylo v prostoru původního příkopu postaveno dlouhé obytné křídlo s křížovou klenbou zaklenutou místností v patře. Po třicetileté válce byla poškozená tvrz opravena a za Baullerů doplněna přístavbami, takže mohla majitelům sloužit jako sídlo i nadále, až téměř do konce 18. století, kdy ji nakonec nahradil rozsáhlejší a pohodlnější tzv. nový zámek.

Text: historie
25.3. 2006 - © J. Úlovec (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005)