Historie

Graficke pismenko Ves Svinná vznikla nejpozději v průběhu 14. století, roku 1379 se jako majitel větší její části připomíná Bozděch, píšící se po Mostišti. Blíže známe jeho potomky, krašovského purkrabího Jana ze Svinné a Rouse ze Svinné, v husitských válkách známého katolíka a přívržence krále Zikmunda a jednoho z obránců hradu Karlštejna proti Pražanům v roce 1422. V druhé polovině 15. století drželi statek Prackové, které roku 1519 vystřídali páni z Vidžína a posléze Ždárští z Chrástu. V druhé polovině 16. století patřila Svinná pánům z Běšin a poté Baullerům z Hornfelsu.

 
Graficke pismenko Její majitelé se často měnili, a to až do roku 1757, kdy ves odkoupil Alexander Jan z Ledebouru a připojil ji ke svému liblínskému panství. S ním sdílela Svinná majitele i osudy až do roku 1924, kdy ji po pozemkové reformě získal V. Hejný. Někdy na konci 18. století byl v sousedství původní tvrze postaven nový zámek a tvrz přestala sloužit svému účelu. Po druhé světové válce byla tvrz ve správě zemědělského družstva, zchátrala a nakonec byla málem zbořena, neboť její stav byl v roce 1960 žalostný. Naštěstí byl majetek v 90. letech 20. století navrácen potomkům původních majitelů a tvrz je od roku 2000 novým vlastníkem postupně opravována.

Text: historie
25.3. 2006 - © J. Úlovec (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005)