Historie a popis zámku

Graficke pismenko Tzv. Nový zámek vznikl ve Svinné jako náhrada starší a tehdy již nevyhovující tvrze nejspíše v průběhu druhé poloviny 18. století, zřejmě v souvislosti s celkovou přestavbou starého poplužního dvora, zámecká budova však nebyla zcela dokončena. Na počátku 19. století za hraběte Wurmbrandta byl zámek klasicistně přestavěn na obdélnou patrovou budovu s kratšími bočními křídly, obyvatelné však tehdy bylo jen křídlo hlavní, sloužící většinou jako obydlí zaměstnanců dvora. Hlavní průčelí budovy se třinácti okenními osami zdobí i dnes patrný mělký trojosý rizalit, fasády jsou členěny pilastry a římsami zdobenými okny.

 
Graficke pismenko V části přízemí budovy byl ale později umístěn cukrovar a sýpka. Po roce 1948 byla budova majetkem JZD v Kladrubech a to se o ní „postaralo“ tak, že došlo k její úplné devastaci. K dnešnímu dni již zmizela dveře i okna a opadala většina omítek. Děravou střechou do objektu zatéká a bohužel je již staticky narušeno i obvodové zdivo. Naděje na záchranu zámku sice stále existuje, náklady potřebné na celkovou rekonstrukci se ovšem odhadují na téměř 40 milionů korun.

Text: historie
25.3. 2006 - © J. Úlovec (Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, II. díl, LIBRI 2005)


OOO