Zámek postaven v 1. pol. 18. stol. v severní části bývalého dvora s tvrzí v době, kdy statek byl v majetku dcery Filip Zikmund z Dietrichsteina Ernestiny, provdané za Ferdinanda Bonaventuru z Harrachu. Dnes patrová budova s mansardovou střechou.
Hlavní obrázek místa
© Václav Čermák 05/2006
Graficke pismenko Starý zámek se nachází při pravém břehu řeky Labe v trojúhelníku svíraném Labem a Homolským potokem. Dnes je nepřístupný a v zámku je umístěn domov důchodců. Najdete jej v Klášterní ulici, ze které si můžete dobře prohlédnout jeho jižní průčelí.
25.5. 2006

  historie

  Popis zámku
  Budova starého zámku je patrová, obdélníkového tvaru, krytá mansardovou střechou završenou polygonální věžičkou. Zejména je třeba upozornit na mírně okosená nároží, která svědčí, že stavba vznikla v první polovině 18. stol. Hlavní fasády zámku člení mezipatrová a korunní římsa. Severní i jižní průčelí je devítiosé se vstupními portály.
  L.P. (Úlovec Jiří, Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, Ústecká vlastivěda sv III, 2002), 25.5. 2006
  Historie zámku
  Starý zámek tvoří jednu z etap šlechtických sídel ve Velkém Březně v ucelené řadě hrad, tvrz, starý zámek a nový zámek. S největší pravděpodobností se nachází při bývalém poplužním dvoře s tvrzí. Nadzemní části bývalé tvrze se do dnešních dnů nedochovaly. Ale např. Jiří Úlovec, se domnívá, že zbytky bývalých sklepních prostor tvrze se mohou nacházet v oblasti před severním průčelím starého zámku. Stavbou starého zámku také začíná období, kdy se

  L.P. (Úlovec Jiří, Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, Ústecká vlastivěda sv III, 2002), 25.5. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Ústí nad Labem  (UL)
  Velké Březno