Historický přehled

Graficke pismenko Nejstarší zmínka o Terešovu je z r. 1379. Odtud vzešel rod Kořenských z Terešova, který se sice připomíná až r. 1411, ale určitě byl starší. Za Kořenských byla v Terešově postavena tvrz, prameny však neuvádějí kdy. R. 1544 si dal Terešov zapsat do zemských desek Vratislav z Mitrovic a tehdy se prvně připomíná terešovská tvrz. V 16. stol. tvrz i celá ves zpustly, protože Terešov přestal být střediskem panství. Samostatným statkem se stal až v r. 1616 za Běšinů Z Běšin.

 
Graficke pismenko V r. 1716 koupil Terešov Václav Diviš Misseron z Lissonu a dal na místě tvrze postavit r. 1723 barokní zámek. V r. 1737 drželi Terešov Strojetičtí ze Strojetic. Panství však měli v držení jen do r. 1763. Od té doby se majitelé velmi často střídali.
 
Graficke pismenko V současnosti je v zámku umístěn Výchovný ústav mládeže.

Text: historie
22.3. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984


OOO