Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Graficke pismenko Ke tvrzi ve Slivínku se bohužel nevztahují žádné známé historické zprávy a neznáme ani její zakladatele či majitele, pouze díky archeologickým nálezům lze datovat její existenci do 14. století. Zdejší malý zemanský statek vznikl zřejmě rozdělením zboží příslušného ke Slivnu, doloženém již v l. 1223 a 1225 za Alberta a Rudolfa ze Slivna. Tvrz ve Slivínku ale zřejmě existovala jen krátce, neboť ves se již v 15. století stala součástí nedalekých Košátek a s nimi byla roku 1548 připojena k Lysé nad Labem.

 
Graficke pismenko Tvrziště se do dnešních dochovalo v podobě malého, hustě zarostlého ostrůvku uprostřed rybníka. Jihovýchodně od tvrziště je na břehu rybníka patrná lichoběžníková plošina, chráněná náznaky příkopů, na níž se nachází zbytek obdélného sklepa. Jeho datování a původ ovšem dosud nebyly přesvědčivě stanoveny a zdá se, že jde o pozůstatky blíže neznámé mladší stavby.

Text: historie
22.3. 2006 - © Z. Fišera (Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005)