Dvůr plaského kláštera jehož část, sloužící k ubytování opata, je někdy nazývána zámečkem. Byl postaven v letech 1752 - 1764 opatem Silvestrem Hetzerem a Fortunatem Hartmanem. V západní části dvora stojí obytný zámeček s kaplí sv. Floriána.
Hlavní obrázek místa
Zámeček
Pohled ze dvora
© Luděk Pitter 10/2005
Graficke pismenko Poměrně rozsáhlý barokní hospodářský dvůr plaského kláštera se nachází v severozápadní čtvrtině obce Lednice v místě vyústění místních komunikací od západu z Plas a od severu z Kralovic Vlastní zámeček stojí v západní části dvora, kde je mezi západními křídly vstupní brána. Jakási plošina na které dvůr stojí je na jihu chráněna příkopem tvořeným potokem vytékajícím s blízkého rybníka ležícího západně od dvora.
Ke dvoru dříve patřily zahrady. Objekt byl v restitučním řízení vydán oprávněným majitelům a je dnes v soukromých rukou, nepřístupný.
Jistě je zajímavé, že spojnice dvora v Lednici se dvory Kalec a Býkov vytváří pravoúhlý trojúhelník.
L.P., 20.3. 2006

  historie

  Popis dvora
  Dvůr je obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 100 x 70 m. Na východní straně stojí dlouhá tzv. dvoumlatová stodola. Na jižní a severní straně je ohraničen hospodářskými budovami. Symetrie dvora je porušena jen v místě stojícího zámečku, který tvoří obytná dvoupatrová budova s valbovou střechou. Uprostřed dvora je klasicky umístěn objekt s mléčnicí, tak jak jej známe i z jiných dvorů. Nad vchodem do zámečku je kamenný znak plaského kláštera

  L.P. (čerpáno z více materiálů), 20.3. 2006
  Historie dvora
  Ves Lednice byla vysazena roku 1339 zákupním právem opatem plaského kláštera pro 15 osadníků. Později v letech 1419 - 1450 byla zastavena Kolovratům na Krašově a dalším. Od roku 1623 byla již majetkem plaského kláštera. Lednice patřila mezi dvory plaských cisterciáků. Dvůr byl vystavěn v letech 1752 - 1764. Stavbu zahájil v roce 1752 opat Silvestr Hetzer a dokončil ji až Hetzerův jeho nástupce opat Fortunát Hartmann v roce 1764. Dvůr patří

  L.P. (Procházka Z.,Bukačová I., Fák J.,Foud K., Severní Plzeňsko I., Historicko-turistický průvodce č. 6, Nakladatelství českého lesa, 1996, str. 64), 20.3. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  ostatní
  palác, dům
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Lednice